Tag: Joydeep Goswami

Bollywood
'Ginti' (The Countdown) captivates audiences worldwide

'Ginti' (The Countdown) captivates audiences worldwide

Noted film critic Prantik Deka writes on the Hindi movie 'Ginti' (The Countdown),